LtIEn
kretingos-misku-uredija

       

Svetainės medis  Klauskite Pagalba neįgaliems VĮ Kretingos miškų urėdija
 
 

 

Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas

 

 

 

 

 

    

 

orai

Urėdijos naujienos
Daug išlaidų ir jokių pajamų 2015.11.26

Šiais klausimais kalbėjomės su Kretingos miškų urėdu, nusipelniusiu Lietuvos miškininku Antanu Algimantu Baranausku ir ilgamečiu Nidos girininkijos girininku Gediminu Virgilijumi Dikšu.
Kuršių nerijos miškais Kretingos miškų urėdija rūpinasi tik nuo šių metų balandžio 1 d., juos perėmusi iš Kuršių nerijos nacionalinio parko (KNNP) direkcijos. Šiems miškams tvarkyti, pasak Kretingos miškų urėdo, naudojami tik gamtą tausojantys šiuolaikiniai būdai ir technologijos. Urėdija tęsia 2013 m. pradėtus kalninių pušų medynų rekonstrukcijos ir atkūrimo darbus, kurie numatyti KNNP gamtotvarkos plane ir miškotvarkos 2013–-2022 m. miškotvarkos projekte.

Reikia kitokių priešgaisrinių priemonių

Kretingos miškų urėdijos urėdas A. A. Baranauskas priminė Miškų įstatymo nuostatas, kad naujų miškų įveisimas ir miškingumo didinimas ne tik mišku neapaugusiose, bet ir
kitose, ypač nenaudojamose, žemėse yra ne tik pageidautinas, bet ir iš dalies privalomas dalykas. O Kuršių nerijoje priešingai –- kopas ir kitas atviras erdves reikia saugoti, kad neapaugtų sumedėjusia augalija, o biologinės įvairovės labui netgi būtina didinti atviras erdves mažinant miškus. Šios priemonės yra numatytos KNNP tvarkymo plane, bet jų vykdymas nėra aptartas miškų ūkį reglamentuojančiuose teisės aktuose. Miškų įstatyme neįteisinti reguliuojamo režimo rezervatai, kuriuose Kuršių nerijoje numatyta gan intensyvi ūkinė veikla.

„Senų kalnapušynų degamumas yra žymiai daug didesnis nei kitų Lietuvos pušynų, todėl Kuršių nerijos kalninių pušų masyvams turi būti taikomi kiti priešgaisrinių priemonių kompleksai. Čia ir yra ūkininkavimo Kuršių nerijoje esmė, ten daug kas yra kitaip nei žemyninėje urėdijos dalyje. Tačiau visi pagrindiniai miškų ūkiniai darbai privalo būti vykdomi: tai miškų priešgaisrinė, sanitarinė apsauga, medynų atkūrimas po gaisrų ir kirtimo, jaunuolynų ugdymas. Vykdomi kraštovaizdžio formavimo ir ugdymo ugdomieji kirtimai. Kuršių nerijoje 7074 ha užima miškai, iš jų 925 ha patenka į rezervatus, tai yra 13 % visų miškų ploto. Specialiosios paskirties miškuose, kurių Lietuvoje yra 8,2 %, o Kuršių nerijoje – -6149 ha, (87 %). Šiuose miškuose ir yra numatyti pagrindiniai miškininkų darbai; tai yra perbrendusių kalninių pušų rekonstrukcija keičiant į paprastąsias, gamtinės brandos kalnapušynų atkūrimas kalnapušynais, kraštovaizdžio
formavimo ir ugdomieji kirtimai“, –- sakė A. A. Baranauskas.
Pagal Miškotvarkos projektą kasmet suplanuota 293 ha plote iškirsti po 15 000 tūkst. kub. M. medienos. Kirtimus Kuršių nerijoje galima vykdyti nuo rugsėjo 1 iki kovo 1 d., todėl dabar darbai vyksta labai intensyviai.

img   Plačiau
Aukcionas 2015.11.17

VĮ Kretingos miškų urėdija skelbia ilgalaikio materialiojo turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pardavimo viešąjį aukcioną.

Aukcionas vyks 2015 m. gruodžio 4 d. VĮ Kretingos miškų urėdijoje adresu: Savanorių g. 27, Kretinga. Aukciono pradžia 10.00 val.

Aukcionui neįvykus, pakartotis aukcionas vyks 2015 m. gruodžio 11 d. tuo pačiu adresu ir laiku.

Papildomą informaciją apie parduodamą turtą teikia vadybininkas tiekimui ir aptarnavimui Povilas Viskontas tel. (8 445) 51 173, el. paštas povilas.viskontas@kretmu.lt .

img   Plačiau
Per medžioklės sezoną leista sumedžioti 60 vilkų 2015.10.14

Aplinkos ministras patvirtino vilkų sumedžiojimo per 2015-2015 m. medžioklės sezono limitą - leidžiama sumedžioti 60 vilkų. Toks skaičius nustatytas, remiantis rekomendacijomis, kurias Aplinkos ministerijos prašymu pateikė Aleksandro Stulginskio ir Vilniaus universitetų, Gamtos tyrimų centro ir Miškų instituto mokslininkai.

Nustatant limitą taip pat atsižvelgta į vilkų apskaitos duomenis ir jų padarytą ūkiniams gyvūnams žalą. Vilkų apskaitos, atliktos 2015 m. vasario 3 d. ir 6 d., duomenimis, Lietuvoje gyvena ne mažiau kaip 292 vilkai. Šiemet iki rugsėjo 1 d., savivaldybių administracijų pateiktais duomenimis, buvo užregistruoti 192 atvejai, kai vilkai padarė žalos ūkiniams gyvūnams - 32 proc. daugiau nei per tą patį laiką praėjusiais metais.

2015-2016 m. medžioklės sezono 60 vilkų limitas yra beveik dvigubai didesnis nei praėjusį sezoną (buvo leista sumedžioti 33 vilkus). Tokiam mokslininkų rekomenduotam skaičiui pritarė ir Žemės ūkio ministerija.

img   Plačiau
Lietuvos jaunieji miško bičiuliai – tarptautinio konkurso prizininkai 2015.09.30
Praėjusį penktadienį Rumunijoje, Busteni mieste, pasibaigė tarptautinis YPEF („Jaunimas Europos miškuose“) konkursas. Jame rungėsi jaunimas iš 11 ES šalių.
Iki gegužės pabaigos Europos šalys, YPEF dalyvės, turėjo išsirinkti geriausiuosius savo šalies jaunuosius miškininkus, kurie rudenį dalyvaus antrajame, tarptautiniame konkurso etape, Rumunijoje.
Aleksandro Stulginskio universitete įvykus nacionaliniam tarptautiniam YPEF konkurso etapui, kur savo žiniomis apie Lietuvos ir Europos miškus, kūrybiškumu rungėsi Jaunųjų miško bičiulių sambūrio (JMBS) komandos iš 8 Lietuvos mokyklų, geriausiais tapo Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos moksleiviai Gytis Šaulys, Greta Kanapickaitė ir Karina Batiuškova, kuriuos konkursui paruošė mokytoja Jūratė Taučiuvienė.
Rumunijoje organizuotame konkurso finale dalyvavo 11 šalių: Austrija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Ukraina, Vengrija, Vokietija. Svečių teisėmis dalyvavo Moldavijos atstovai. Konkurso darbus vertino tarptautinė vertinimo komisija.
img   Plačiau
Priminimas grybautojams: į mišką – laikantis taisyklių 2015.09.24
Pastaruoju metu pradėjus dygti grybams, pasipylė ir pulkai grybautojų. Deja, tarp jų pasitaiko ir tokių, kurie nepaiso ar nežino grybavimo taisyklių. Aplinkosaugininkai primena, kad jų laikytis privalu visiems, o pažeidėjams gali būti skiriama administracinė bauda.

Nors grybus rinkti galima visuose – ir valstybiniuose, ir privačiuose – miškuose, reikia žinoti, kad grybauti neleidžiama rezervatuose, specialios paskirties miškuose (pasienio zonos, karinių objektų) ir tuose miškuose, kuriuose grybavimas ar lankymasis dėl svarbių priežasčių laikinai uždraustas ar apribotas savivaldybių sprendimais. Informacija apie tokį draudimą ar apribojimą skelbiama vietos spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, per radiją ar televiziją, o prie kelių, takų į mišką, kuriame uždraustas ar apribotas lankymasis, apie tai informuoja pastatyti ženklai.
img   Plačiau
Miškininko diena 2015.09.18

Prasidėjo respublikinė miškų urėdijų medelynų apžiūraPrasidėjo respublikinė miškų urėdijų medelynų apžiūra 2015.09.02
Kirtimai Kuršių nerijoje – gamtos ir kraštovaizdžio labuiKirtimai Kuršių nerijoje – gamtos ir kraštovaizdžio labui 2015.08.28
SkelbimasSkelbimas 2015.07.20
Kretingos miškininkai įsigijo galingą automobilį gaisrams gesintiKretingos miškininkai įsigijo galingą automobilį gaisrams gesinti 2015.07.09
Nuo sekmadienio – atsinaujinusi TV laida apie miškusNuo sekmadienio – atsinaujinusi TV laida apie miškus 2015.07.09
Priimtos miškininkams ir miško savininkams svarbios Miškų įstatymo pataisosPriimtos miškininkams ir miško savininkams svarbios Miškų įstatymo pataisos 2015.07.02
Miškui pavojinga net menkiausia kibirkštisMiškui pavojinga net menkiausia kibirkštis 2015.06.11
Profesionalios medžioklės plotai bus tvarkomi kitaipProfesionalios medžioklės plotai bus tvarkomi kitaip 2015.06.03
Prekybai pakalnutėmis – griežtas nePrekybai pakalnutėmis – griežtas ne 2015.05.21
Tarp Lietuvos gamtos turtų – itin reta pasaulyje meldinė nendrinukėTarp Lietuvos gamtos turtų – itin reta pasaulyje meldinė nendrinukė 2015.05.20
Regioninė gamtamokslinių tiriamųjų darbų konferencija „ŽMOGUS IR GAMTA“Regioninė gamtamokslinių tiriamųjų darbų konferencija „ŽMOGUS IR GAMTA“ 2015.05.18
Kretingos miškams – ne tik lietaus malonėKretingos miškams – ne tik lietaus malonė 2015.05.15
Gegužės 14–16 d. Girionyse lauks visa puokštė naujoviųGegužės 14–16 d. Girionyse lauks visa puokštė naujovių 2015.05.13
Miškininkai ieško biokuro rinkos plėtros galimybiųMiškininkai ieško biokuro rinkos plėtros galimybių 2015.05.11
Kuršių nerijos miškininkai priversti miegoti atmerktomis akimisKuršių nerijos miškininkai priversti miegoti atmerktomis akimis 2015.05.04
Miškasodžio darbai įsibėgėjoMiškasodžio darbai įsibėgėjo 2015.04.22
Nuo gegužės šakalus leidžiama medžioti visus metusNuo gegužės šakalus leidžiama medžioti visus metus 2015.04.16
Lietuvoje sumedžiotas pirmasis šakalas – didžiulės bėdos pranašasLietuvoje sumedžiotas pirmasis šakalas – didžiulės bėdos pranašas 2015.04.15
Baigėme inkilų kėlimo misiją, imsimės miškasodžioBaigėme inkilų kėlimo misiją, imsimės miškasodžio 2015.04.02
Miškininkai pradėjo patį svarbiausią metų darbąMiškininkai pradėjo patį svarbiausią metų darbą 2015.04.02

 

 
   
 
tarp
Rekvizitai

VĮ Kretingos miškų urėdija      

Savanorių g. 27 , LT-97111 Kretinga

tel./faks. (8 445) 51 173 
el. paštas info@kretmu.lt

Duomenys apie VĮ Kretingos miškų urėdiją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 164298560

PVM kodas 642985610
Reg. Nr. VĮ 98-106, Kretingos savivaldybėje

A.S. LT657044060000733509
AB SEB bankas, banko kodas 70440
SWIFT CBVILT2X

tarp
Naujienų prenumerata
tarp  
tarp  
 
© VĮ Kretingos miškų urėdija | Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design