Pirmieji miškų administracijos kūrimo žingsniai

1918 m. lapkričio 17 d., pirmosios (laikinosios) Lietuvos vyriausybės Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos sudėtyje buvo įsteigtas Miškų skyrius (nuo gruodžio 5 d. – departamentas). Pirmaeiliai uždaviniai buvo perimti iš vokiečių okupacinės valdžios miškus ir sustabdyti jų naikinimą. Atsiradus tinkamesnių žmonių į įvairias Lietuvos vietas buvo siunčiami Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos įgaliotiniai perimti miškus ir kitą valstybės turtą. Tų pat metų lapkričio 16 d. į Telšių apskritį įgaliotiniais buvo paskirtas agronomas Antanas Jurevičius, į Sedą miškininkas Adolfas Strukas. Perimtus iš karinių inspekcijų miškus buvo pavesta padalinti į keletą dalių, pavadinti jas girininkijomis, parinkti joms girininkus, ir pristatyti Miškų departamentui patvirtinti. Perimti Telšių karinės inspekcijos miškai tapo miškų urėdija. Telšių miškų urėdu buvo paskirtas A. Jurevičius (1919 02 25), Sedos girininku A. Strukas, Telšių girininku Mykolas Kulakauskas (1919 01 01) ir Vėžaičių girininkijos girininku Petras Eitutavičius (1919 01 18).Dar 1919 m. gruodžio 1 d. buvo išleistas Miškų naikinimui sustabdyti įsakymas, kuriame nurodyta, kad Miškų departamentas ima globoti valstybinius ir dar nesugrįžusių privačių savininkų miškus. Įsakyta, kad visos Valstybės įstaigos, vietiniai komitetai ir visi piliečiai tuojau sustabdytų miškų naikinimą. Kartu buvo nustatyta miškų naudojimo tvarka. Kretingos miškų urėdijos teritorijoje miškų apsauga bei jų naudojimo tvarka, kaip ir kitais gyventojams svarbiais klausimais, rūpinosi 1918 m. suroganizuoti valsčių komitetai („pildomieji“ komitetai). Buvo sudarytas ir apskrities komitetas, kuris pradžioje dirbo Vėžaičiuose, vėliau neilgai Rietave. 1919 m. liepos 1 d. atlikus Lietuvos administracinį sutvarkymą, įsteigta Kretingos apskritis (centras Kretingoje), padalinta į Darbėnų, Endriejavo (Andriejavo), Gargždų, Grūšlaukės, Kartenos, Kretingos, Kulių, Lenkimų, Mosėdžio, Palangos, Platelių, Salantų, Skuodo ir Veiviržėnų valsčius (vėliau valsčių skaičius sumažintas).Nuo 1920 m. sausio 1 d. atlikus Lietuvos valstybinių miškų administravimo patvarkymą, Telšių miškų urėdijoje buvo sudarytos 4 girininkijos: Alsėdžių-Kretingos (5034 ha), Platelių (2634 ha), Tverų (5100 ha) ir Varnių (4000 ha). Tais pat metais Alsėdžių-Kretingos girininkija buvo padalinta į dvi girininkijas. Kretingos girininkijos girininku buvo paskirtas Germanas Ranga.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *