Miško atkūrimo ir įveisimo darbų apžvalga

2006 m. pavasarį Kretingos miškų urėdijoje miškinininkai atkūrė 176,6 ha miško sodindami miško želdinius kirtavietėse, paliko savaiminiam žėlimui 57,2 ha. Įveisė 74 ha naujo miško tuose sklypuose, kur jis anksčiau neaugo. Splygliuočių mišrių želdinių, dažniausiai eglės ir pušies, pasodinta 47,5 ha, mišrių spygliuočių su lapuočiais medžiais pasodinta 103,3 ha. Įveista mišrių želdinių 73,8 ha.

Miškininkams sodinant mišką mielai talkino įvairių organizacijų darbuotojai, Jaunieji miško bičiuliai, mokiniai. Kartenos girininkijoje miškasodžio talkose dalyvavo Kretingos Marijono Daujoto mokyklos mokiniai ir Jaunųjų miško bičiulių būrelis „Daujotukai“, Kretingos rajono savivaldybės darbuotojai, Lietuvai pagražinti draugijos Kretingos raj. skyrius, Liberalų ir Centro sąjungos nariai. Skuodo ir Kretingos rajonų savivaldybių darbuotojai medelius sodino Grūšlaukės girininkijoje. Klaipėdos apskrities Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai talkino atkuriant mišką Vaineikių girininkijoje. Mišką sodino ir urėdijos administracijos darbuotojai, kurie rečiau susiduria su darbu miške.

 Atkūrimo ir įveisimo darbų apimtys girininkijose, 2006m.

Girininkija Atkurtas plotas sodinant mišką, ha Savaiminiam atžėlimui paliktas plotas, ha Įveistų naujų želdinių plotas, ha
Skuodo 10 2,3 55
Lenkimų 8,3 3,9 0
Grūšlaukės 14,1 7,9 0
Šventosios 2,6 1,4 5,4
Darbėnų 9,4 5,2 2,3
Vaineikių 37,1 4,8 2,5
Palangos 2,8 0 1,3
Kartenos 17,4 1,5 2,3
Klaipėdos 6,2 0 0
Mikoliškių 21,9 2,4 0
Šernų 21,1 0 4,5
Vėžaičių 25,7 27,8 0,7
VISO: 176,6 57,2 74

Kretingos miškų urėdijos admnistracijos darbuotojų miškasodžio talka Kartenos girininkijoje. 

Kartenos girininkijos girininkas Vytautas Lukauskas instruktavo urėdijos admnistracijos darbuotojus, kaip sodinti. Gera pradžia – pusė darbo.

Eglutes ir pušaites sodino miškų urėdijos vairuotojas Rudi-Verner Rudmokas ir šaltkalvis Kęstutis JanuškaAtliktais gerais darbais ir maloniai praleista diena miške džiaugėsi personalo inspektorė Irena Blynienė su miško apsaugos ir kontrolės inžinieriumi Algirdu Varapnicku.Želdinimo darbų kokybė labai svarbu – tvirtino želdinimo ir rekreacijos inžinierė Danutė Songailaitė ir vyr. buhalteris Zenonas Valasinavičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *