Žalioji Lietuva Nr.20

Girininkijos ir jų vadovai girininkai yra labai svarbi valstybinės miškų sistemos grandis, tiesiogiai prižiūrinti ir eksploatuojanti valstybinius miškus. Girininkijos rūpinasi miškų atkūrimu, kirtimu, priežiūra, girininkai dažniausiai susiduria „akis... Read More

Miškų apsauga

Siekiant išauginti našius, kenkėjų bei ligų nepažeistus medynus, sodinami mišrūs lapuočių – spygliuočių želdiniai. Kasmet želdiniai aptepami repelentais. Medžių kamienų kenkėjų plitimui sustabdyti palankiose vietose kabinamos feromoninės gaudyklės,... Read More

Medienos ruoša

Kretingos miškų urėdija kasmet pagamina apie 85 tūkst. m³ medienos. Pagrindinio naudojimo kirtimais 2006 m. buvo iškirsta 55,1 tūkst. m³, tarpinio naudojimo kirtimais 20,7 tūkst. m³.    Miškų urėdija... Read More

Poilsis miške

Urėdijos teritorijoje yra Pajūrio ir Salantų regioniniai parkai, Palcio gamtinis rezervatas unikalios pajūrio augalijos išsaugojimui, Margininkų ir Laumių botaniniai zoologiniai, Grūšlaukės Kliošių ir Apuolės kraštovaizdžio, Gėsalų geomorfologinias, Kartenalės... Read More

Mokymo informacijos centras

Kretingos miškų urėdijos Mokymo-informacijos centras: 1. kaupia, parengia ir teikia informaciją apie VĮ Kretingos miškų urėdiją 2. rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius ir VĮ Kretingos... Read More